| | |

КПКОНПИ отнема имоти за 4 милиона лева, в СГС внасят още искове

На днешното редовно заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове в окръжните съдилища в страната за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 4 388 318, 62 лв. В цената на исковете е включена стойността на 6 недвижими имота и 10 моторни превозни средства.

Срещу Костадин Тодоров се внася иск на обща стойност 3 427 993,10 лв. в Софийски градски съд. Претендира се и отнемане на един недвижим имот. Проверката срещу Тодоров е започнала след привличането му като обвиняем от прокуратурата за това, че е избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери и при воденето на счетоводството е съставил документи с невярно съдържание.

В Софийски градски съд се внася иск срещу Андрей Билярски на стойност 547 015,07 лв., като в него е включена стойността на 2 недвижими имота и 3 моторни превозни средства. Билярски е обвинен от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за подкупи и създаване на документи с невярно съдържание. В групата са участвали и длъжностни лица (полицаи).

В Окръжен съд – Кюстендил се внася искова молба срещу Стоян Георгиев на стойност 106 378,33 лв. Включена е и цената на 2 моторни превозни средства. Георгиев е с обвинение от прокуратурата за имотни измами, предоставяне на платежни услуги без разрешение, както и за производство и разпространение на наркотици.

В Окръжен съд – Пазарджик се внася иск срещу Деяна Бусарова на стойност 116 763 лв. В иска е включена цената на 3 недвижими имота и 3 моторни превозни средства. Проверката срещу Бусарова е започнала след обвинението й от прокуратурата за извършване на сделки с парични средства, за които е знаела, че са придобити от тежко умишлено престъпление.

В Окръжен съд – Русе се внася искова молба срещу Иво Йорданов на стойност 103 297,67 лв. Претендира се и отнемане в полза на държавата на 2 моторни превозни средства. Йорданов е обвинен от прокуратурата за съучастие при отвличане на две лица.

В Окръжен съд – Ямбол се внася иск срещу Саид Саидов на стойност 86 871,45 лв. Той е обвинен от прокуратурата за трафик на хора с цел извършване на развратни действия в гр. Ямбол и в Кралство Нидерландия.

Similar Posts