| | |

Надежда Йорданова очаква саботаж от ВСС за предсрочното освобождаване на Иван Гешев

“Задължително трябва да бъде проведено разследване след изказването на Васил Божков, като бъдат изяснени всички факти обективно и по реда, предвиден по закона. За да стигне едно дело до съд и да има присъда е важно да се спази процесуалния ред”. Това каза правосъдният министър Надежда Йорданова пред БНТ.

Вчера Божков отново повтори твърденията си, че е плащал на бившите управляващи Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиарът Севделина Арнаудова, за да бъде оставен бизнесът му на спокойствие.

Йорданова уточни, че България няма договор за правна помощ с ОАЕ, но международният правен ред има и други способи за правно взаимодействие и извършване на правни действия на територията на съответната страна. Механизмът се нарича “при условията на взаимност”. Спрямо България и ОАЕ такива действия са предприемани, стъпките са ясни и Министерството на правосъдието не веднъж е съдействало на прокуратурата, каза тя.

Това, което трябва да се направи, е органът на съдебната власт да отправи искане до Министерство на правосъдието с конкретика какво действие искаме да бъде извършено на територията на ОАЕ. След това министърът на правосъдието излага това, спрямо колегите от ОАЕ и моли да се извършат определени действия “при условията на взаимност”, например да се разпита определено лице.

Разпитът може да стане като на място пътува български гражданин или съответните власти съдействат.

“Процедурите са ясни. В тях Министерство на правосъдието съдейства, но искането за разпит трябва да дойде от орган на съдебната власт. Това решение зависи от прокуратурата, а когато стигне обвинението до съда – от съда”, каза Йорданова.

По думите ѝ само МВР и прокуратурата могат да снемат червената бюлетина за издирване от Интерпол на Божков, Министерство на правосъдието няма правомощия в тази посока.

Уточни още, че лице с повдигнати обвинения може да бъде разпитано чрез видеоконфеерентна връзка, според НПК. Има единствена пречка – ако това не пречи на разкриване на обективната истина. “Ако се използва този способ, трябва да бъде обяснено дали ще попречи за разкриване на обективната истина или не”, каза правосъдният министър.

Йорданова уточни още, че европейските делегирани прокурори работят тогава, когато съответното деяние е свързано с еврофондове или с ДДС измама, когато има трансграничен ефект – засяга две или повече държави, членки на ЕС. За взаимоотношенията с прокуратурата Надежда Йорданова заяви, че не би ги нарекла нито война, нито нападения.

“Тогава когато министърът на правосъдието е констатирал конкретни нарушения, по Конституция е длъжен да сезира пленума на ВСС да направи предложение за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. Това не е нападение, това е търсене на отговорност и се нарича правова държава”, каза Йорданова.

Министърът на правосъдието очаква на 4 април пленумът на ВСС да се произнесе по допустимостта на направеното предложение за предсрочно освобождаване на Гешев, да каже дали продължава да гледа обстоятелствата по същество.

“Стана ясно, че Пленумът на ВСС ще направи всичко възможно да се намери оправдание да не гледа част от основните обстоятелства, посочени в предложението, под претекста, че става въпрос за действия и бездействия, извършени преди началото на мандата на главния прокурор. Това за мен е неприемливо от правна страна. В Министерство на правосъдието обсъждаме с какви средства да реагираме. Ще се прецени дали да се предприемат действия пред български съд”, каза правосъдният министър.

По Плана за възстановяване на устойчивост една от мерките, които трябва да предприеме България, е да регламентира ефективен механизъм за разследване и търсене на отговорност на главния прокурор. Работи се по конкретни разпоредби.

Предложението е, когато има съмнение за престъпления на главния прокурор, да бъде избран, чрез случаен подбор, магистрат на висока позиция, който да ръководи разследването със съответните гаранции, че неговото кариерно развитие няма да зависи от главния прокурор. Съответно главният прокурор временно да може да бъде отстранен от длъжност.

По думите ѝ събитията от миналата седмица с арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова е станало ясно, че е необходима реформа в прокуратурата, така че да се гарантира, че всеки един случай ще бъде разследван обективно, всестранно и бързо.

“Не може да се допуска двоен стандарт при определени казуси, някои случаи 2, 3 , дори 6 години да не бъдат разследвани по адекватен начин, а други да бъдат разследвани в рамките на 7-10 дни. Големият проблем е бавното разследване или не разследването въобще”, каза Йорданова.

Повтори отново, че никой не е над закона. “Това е едно от основните ми вярвания през целия ми професионален живот и няма да спра да вярвам в това”.

Similar Posts