| | | | |

До ректора на НБУ – ще уволните ли проф. Дайнов за насаждане на омраза и мракобесие?

Публикациите във Фейсбук, в които професорът по политически науки в Нов български университет (НБУ) проф. Евгений Дайнов нарича протестиращите миньори и енергетици “орки”, “диви орди”, “блатни твари” и “кръвосмесени джуджета” предизвикаха истинска буря в социалната мрежа.

Граждани се обръщат им ръководството на НБУ и питат ще има ли реакция.

Епицентър.бг отправя официално питане до ректора на уважавания вуз проф. Пламен Дойнов как ще реагира в тази ситуация и ще санкцинира ли проф. Дайнов за насаждане на омраза и мракобесие.

Припомняме, че преди три години друг професор – Михаил Мирчев бе освободен от СУ “Св. Климент Охридски” след проверка на Етичната комисия към университета за ксенофобия, национализъм и расизъм в неговите лекции.

Етичната комисия тогава бе сезирана след гневно Отворено писмо на Студентското общество за равенство в СУ, което обвини проф. Мирчев, че в лекциите му има недопустими антиромски, антитурски, антибежански, антисемитски и откровено расистки елементи.

Лекции на проф. Мирчев, качени в Ютуб, предизвикаха бурното недоволство от Студентското общество за равенство и въпреки, че социологът получи подкрепа от други свои студенти, гражданският му договор с най-влиятелния български вуз бе прекратен.

За какво ректорът на СУ проф. Атанас Герджиков освободи проф. Мирчев пред три години?

Етичната комисия към СУ тогава извърши собствена проверка на лекциите на Мирчев, независима от получения сигнал на Студентското общество за равенство.

Установи, че в тях е налице “генерализация, стереотипизация и едностранчивост в изложението по отношение на отделните етнически групи”, които “подсилени с внушения за враждебност и агресивност биха могли да затвърдят предразсъдъци и да водят до формиране на нагласи за дискриминационно отношение”.

Комисията обаче отхвърли твърденията на авторите на сигнала, че в своите лекции Мирчев “разгръща крайно десни и фашистки теории”, нито че същите са “изпълнени с ксенофобско и антисемитско съдържание”.

Според СУ това са “крайни квалификации и преувеличения”.

А какво казва днес проф. Егений Дайнов в социлните мрежи?

Скрийншот от най-запомнящата се с използваните епитети публикация на проф. Дайнов по адрес на протестиращите продължава да се разпространява във Фейсбук.

Тя гласи:

“Дивите орди, блатните твари, кръвосмесените джуджета не искали да преговарят с правителството, току-що разбрах.

Моля? Я, пак?

Някакви диваци, мразещи да са в Европа и искащи да са в Мухонасранкс, но не отиващи там, защото ги е страх от жените им – та точно тези подгизнали и плесенясали блатни диваци не искат да преговарят с правителство на страна – член на ЕС и НАТО?

Е, време е тази страна – член да им покаже защо е страна – член и защо те са презрени диваци, пребиваващи в перманентен ужас от жените си.”

Само този текст идва да покаже, че проф. Дайнов налага в обществото език на омраза, на нечовешко отношение към определана част сънародните си, на публична агресивност към една социална група, която се бори за своите права.

Проф. Дайнов нарича с недопустимо обидни квилификации част от гражданското общество в България, нарушавайки конституционните правата на тези граждани да протестират, което е европейска демократична норма.

Уважаеми проф. Дойнов, ректор на НБУ,

Правото на свободно изразяване е фундаментален принцип, залегнал както в българската Констуитуция, така и в Конвенцията за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС.

Тя обаче не е абсолютна – носи със себе си ограничения, особено в случаите, в които това право започне да нарушава правата на другите.

Такъв е случаят със словото на омразата, което представлява категорична заплаха за достойнството на конкретни личности и цели социални групи.

Забраната за враждебно говорене е регламентирана в множество български и международни законови актове, а борбата с нея е обект на многобройни документи и препоръки, които зясега нямат правнообвързващ характер.

Езикът на омразата обаче е криминализиран в действащия български
Наказателен кодекс:

Чл. 162. (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2009 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.)

Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност,

се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

Цитираме проф. Евгений Дайнов:

“Време е страна -член на ЕС да им покаже (на дивите орди) защо е страна член и защо те са презрени диваци, пребиваващи в перманентен ужас от жените си”.

Чл. 188. (1) Който чрез слово, печат, действие или по друг начин подбужда към дискриминация, проповядва към противопоставяне или премахване на лице или на група лица на основата на техен действителен или предполагаем защитен признак, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с порицание.

Цитираме проф. Евгений Дайнов:

“Вижте сега. Този метеж на въглищарските путиноиди и техните крепостни орки не може повече да бъде търпян.

Ангажирайте цялата мощ на държавата. Ще бъдете подкрепени. Българският народ е преди всичко боязлив и се прекланя пред власт, която показва, че е такава.

Действайте твърдо сега и си решавате големи проблеми за 30 години напред. Правено е (Тачър, Рейгън). Ако искате, мога да ви изнеса кратки лекции”.

(2) Който явно подбужда към извършване на престъпление срещу лице или група лица на основата на техен действителен или предполагаем защитен признак, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с порицание.

Отново цитираме проф. Евгений Дайнов:

“Но действайте, за да не се задействат гражданите и да стане страшно. Последното нещо, което искате, е на магистралата да се появят линч-отряди. А те ЩЕ се появят.

ПС. Ако в четвъртък, когато пак трябва да тръгна из страната, путониодните кръвосмесени крепостни продължават да блокират пътищата, аз лично ще се заема. Не го допускайте, моля”.

И още един основополагащ за мисленето на проф. Дайнов цитат от неговите постове във ФБ:

“Доколкото си спомням от историята, крепостните биват вкарвани в рамките на приличието с помощта на нагайки и конни стражари. Де ги?”

Уважаеми г-н ректор на НБУ, Вие сте преподавател по история и теория на литературата, академично и творческо писане в НБУ.

Автор сте на идейния проект и директор на научната програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“.

Отчитайки Вашата професионална и научна подготовка, се обръщаме към Вас и ви питаме – подобно мракобесие, което извира от публикациите на Евгений Дайнов може ли да бъде толерирано в нашето общество?

Може ли човек, човек изповядващ такива антихуманни принципи да бъде преподавател на Вашите студенти?

Допустим ли е езикът на Евгений Дайнов за човек с научни титли и е редно ли ВУЗ-ът, който Вие ръководите, да се слави с такъв научен кадър?

Езикът на омразата не е пътят към Европа.

Езикът на омразата разгражда всяко едно общество, защото минира принципите на толерантност, социална справедливост, взаимно уважение и защита правата на човека.

Основополагащ принцип на ЕС е ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО, което ненакърнимо. То трябва да бъде зачитано и защитавано и е реалният фундамент на основните права.

Кажете, уважаеми г-н ректор на НБУ, намирате ли тези европейски ценности в публикаците на проф. Евгений Дайнов?

Източник: Епицентър

Последвайте Budilnikbg.com във  Фейсбук и Телеграм

снимка: Архив

Similar Posts