| | | | |

СКАНДАЛ: ОИК-София се противопостави на ЦИК за премахване на машинното гласуване

Общинската избирателна комисия в София се противопостави на решението на ЦИК за ликвидиране на машинното гласуване. В неделя в столицата ще се гласува и с машини, става ясно от решението на ОИК-София.

Минути преди 20 ч. тази вечер ЦИК реши на вота тази неделя, както и на балотажа идната седмица, машини изобщо да няма.

В 21.36 ч. ОИК София решава да не се съобрази с Централната избирателна комисия.

“Със своето решение Централна избирателна комисия на практика е премахната гласуването с машинен вот.

Отделно следва да се посочи, че самото решение е непълно откъм реквизити, а именно – в него липсва да е посочено, че същото подлежи на обжалване и няма предвидено на основание чл. 60, ал. 1 АПК предварително изпълнение на решението, респ. същото към този момент не е влязло в законна сила, поради което ОИК – Столична община счита, че не поражда обвързващо действие.

От столичната избирателна комисия смята, че в решението на ЦИК се установява безпрецедентни съществени пороци, между които е и абсолютна неразбираемост волята на Централна избирателна комисия.

Посочва се още, че в решението на ЦИК няма мотиви, което е нарушение.

“ОИК – Столична община, като специализирана изборна администрация и отговаряща за провеждането на изборите на територията на Столична община, с над 1650 секционни избирателни секции, не може да участва и да става съучастник в погазване доверието на най-демократичното избирателно право на всеки български гражданин.”

От ОИК-София пишат още, че е налице грубо нарушение на правилата на формалната логика в посоченото решение.

“На следващо място, съгласно чл. 213а, ал. 5 ИК единствената и абсолютна предпоставка за провеждане на избори само с хартиени бюлетини е

– при удостоверяването по ал. 2, да се установи несъответствие на устройствата за машинно гласуване с принципите по ал. 3, като към момента на взимане на решението на ЦИК

и видно от неговите мотиви такова еднозначно установяване не е налице с предходно тяхно решение и такова не се открива на сайта на ЦИК, вкл. и не е цитирано като основание в решение.”

От комисията добавят, че на официалната страница на Министерство на електронното управление е публикувано решение на МЕУ с № МЕУ-17714 от 27.10.2023 г.,

с което на основание чл. 213а, ал. 2 ИК Министерство на електронното управление, съвместно с БИМ и БИС, удостоверяват съответствието на доставения тип ТУМГ, както и на вече доставени и използвани на предходни избори ТУМГ, с изискванията по чл. 213а, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация по Методика утвърдена от трите институции.

Със същото решение е допуснато на основание чл. 60, ал. 1 АПК предварително изпълнение на решението, с посочени мотиви за предварително изпълнение.

В заключение ОИК-София указва на кметовете на всички районни администрации да предадат заедно с членовете на ОИК – Столична община всички изборни книжа и материали посочени в т. 1 от Методическите указания, приети с решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК, включително и онези свързани с машинното гласуване.

Препис от решението е изпратено незабавно до кметовете на всички районни администрации и Министерство на вътрешните работи за сведение и изпълнение.

Решението на ОИК-София може да се оспори пред ЦИК в 3-дневен срок от публикуването му.

Последвайте Budilnikbg.com във  Фейсбук и Телеграм

снимка: Кадър

Similar Posts