„Безсмъртният полк” е спекулация с историята, подмяна на истината с лъжа, целяща да изпере мръсни съвести и биографии
| | | |

„Безсмъртният полк” е спекулация с историята, подмяна на истината с лъжа, целяща да изпере мръсни съвести и биографии