Лена на Киро или на Киро Лената, г-н Борисов беше и ще бъде повече от 12 години, вие бяхте всичко на всичко 7 (седем) месеца и ми се струва, че бяхте дотук
| | | | |

Лена на Киро или на Киро Лената, г-н Борисов беше и ще бъде повече от 12 години, вие бяхте всичко на всичко 7 (седем) месеца и ми се струва, че бяхте дотук