Управлява ни нискоразряден персонал от чужбина, начинаещи супервайзъри, млади „меринджеи” и всякакъв офисен планктон
| | | |

Управлява ни нискоразряден персонал от чужбина, начинаещи супервайзъри, млади „меринджеи” и всякакъв офисен планктон