Във Вашингтон Кирил Петков са го помолили да помогне със сгъването на кърпите и гладенето на престилките на камериерките преди напускане
| | | | |

Във Вашингтон Кирил Петков са го помолили да помогне със сгъването на кърпите и гладенето на престилките на камериерките преди напускане