Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, а на работниците трябва да се разкаже защо нямат заплати
| | | |

Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, а на работниците трябва да се разкаже защо нямат заплати