| | | |

Днес, Корнелия Нинова за пореден път излъга от парламентарната трибуна

Днес, Корнелия Нинова за пореден път излъга от парламентарната трибуна.

За пореден път повтори мантрата за “откраднатите” 500 млн. лева за язовирите и един построен язовир.
Но колкото и да следва принципът на Гьобелс, не може да скрие фактите. Фактите, които са официално публикувани на страниците на съответните институции. А те са:

1.Тези прословути 500 млн не са преведени авансово в частни фирми, а са предоставени на Монтажи ЕАД, което е 100% държавно дружество. То се разпорежда с тях само срещу извършена дейност и доставени материали. Единичните цени на дейностите и материалите са публикувани на страницата им. Също така са публикувани и фактурите – всеки може да се запознае с тях. Толкова по мантрата за “потъналите и откраднати” милиони. Нито са потънали, нито са откраднати. Срещу всяка похарчена стотинка стои съответния документ. А парите са си в държавата.

2. По отношение на мантрата за “един ремонтиран язовир”. Видно от снимките качени на сайта на Монтажи и информацията към тях, ремонтирани са десетки язовири. Ето и част от информацията в резюме:

-Към 17.05.2021 г. „ДКК“ ЕАД е възложило на „Монтажи“ ЕАД, обследването проектирането и изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности по язовирните стени и съоръженията към тях, на 267 язовира.
-Към 31.05.2021 г. са одобрени проекти за 196 бр. язовири.

-Открити са строителните площадки на 127 бр. язовира.

-На 10 от горепосочените обекти, ремонтно-възстановителните работи са приключени и са приети от „ДКК“ ЕАД.

-Още 25 язовира са с приключили ремонтни дейности, като в момента се окомплектова цялата строителна документация.

-На 71 бр. язовири от горе посочените са започнали ремонтно-възстановителни работи, а на 20 бр. се извършва мобилизация за тяхното започване в най-кратък срок.

-За язовирите, за които не е открита строителна площадка, но има одобрен технически проект от Експертния съвет, съгласно Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, тече процедура по съгласуване на проектите с РИОСВ и басейновите дирекции, на чиято територия се намира съответния язовир.

И всичко това е към дата 31.05.2021 г.! Когато за последно е обновено инфото на сайта. Какво се е случило след това – никой не знае!

А целият този обем работа се е изпълнил за малко повече от година. А не за три години, както твърди Нинова. Защото тя умело пропуска времето през което изменяхме законите и за административна подготовка. А за година управление на промяната се случи НИЩО. Едно голямо НИЩО. Вместо да бъдат приключени всички ремонти в рамките на този бюджет и да бъде отделен нов – братството на почтените не направи нищо. Язовирите продължават да бъдат опасни, водата продължава да се излива в земята /цитат на Нинова/.
И на въпроса кога ще започнат ремонтите на одобрените вече язовири, отговорът беше – “Друг път”.

Равносметката – за година и половина десетки, стотици ремонтирани язовири от ГЕРБ. По всички законови правила и процедури.

За една година – нищо от промяната! Едно “законно” нищо!

Similar Posts