| | | |

Кой ще понесе отговорността за този скъп експеримент на стойност 343 милиона лева

Има ли реални данни, че похарчването на 343 млн. за проучване на геотермални източници за производство на електроенергия, няма да доведе до резултат, който клони към нула?
Този въпрос зададох на министъра на енергетиката Александър Николов по време на вчерашното заседание на парламентарната комисия

Това написа депутатът от ГЕРБ Росица Кирова на страницата си във фейсбук

Има ли реални данни, че похарчването на 343 млн. за проучване на геотермални източници за производство на електроенергия, няма да доведе до резултат, който клони към нула
Този въпрос зададох на министъра на енергетиката Александър Николов по време на вчерашното заседание на парламентарната комисия.

В Плана за възстановяване и устойчивост, в частта “Зелена България” има заделени 343 млн.лв. за геотермална енергия. По-точно за проучвателни дейности по пилотен проект за геотермални мощности, за създаване на лаборатория за проучване на геотермален потенциал на 6 локации, за потвърждаване на съществуващите залежи и изграждане на пилотна геотермална централа за топло или електроенергийно производство.

Преди повече от месец, въпрос за тези намерения зададох към министър Асен Василев в рамките на парламентарния контрол.
На какво се базират проучванията и кое дава увереност, че почти 350 милиона лв. трябва да бъдат похарчени точно за тази цел❔

Това е въпросът, който не получи отговор. Въпрос за средствата, които биха могли да се използват, за да се подобри енергоразпределителната система, преносната мрежа и да бъдат диверсифицирани източниците ни на енергия.

В своя отговор тогава Асен Василев подчерта, че са проведени срещи с фирми, според които България е точно толкова подходяща, колкото Турция, за да добива електроенергия от термални източници. Седмица по-късно на среща с бизнеса, при обсъждане на ПВУ, той лично обяви, че в тази сфера има изключително оскъдни данни, че се работи с проучвания, правени преди повече от 20 г. и няма увереност какъв ще бъде резултатът след проучванията.

Аз отбелязах, че нашите води са ниско температурни и трудно могат да произведат електрическата енергия, която беше заложена като цифри при представянето на плана в част „Енергетика“. И това не е субективно впечатление, а констатация на професионалната общност, която проучва и се занимава с геотермалните води на България.

Една скъпо струваща авантюра на стойност 350 млн. лв. няма как да не ни тревожи. Изключително безотговорно начинание, чиято цена ще плати българският народ.

В тази връзка преди месец отправих предложение за преосмисляне на решението. Стойността на термо минералните ни извори е безспорна и тя би могла да се ползва за съживяване на цели региони и ускоряване на икономиката. Но за целта е нужен друг подход и различно отношение към този ресурс.

Уверението, което получих след въпроса за водите и енергийния им потенциал, не произведе решение. Вицепремиерът Василев обеща, че ще се мисли по въпроса. Явно е, че мисленето не е дало резултат.

“За жалост до 2026 г. от ПВУ трябва да има резултат, а не предположения. Средствата трябва да са успешно усвоени. Не мисля, че е моментът да се правят подобни експерименти.

В комисията енергийният министър не отрече, че картите за геотермалните източници са много стари и данните оскъдни. Но той явно не разбира, че този добив не просто трябва да е възможен, но и ефективен.

Когато изразходваме публични средства, трябва да търсим максимална ефективност. Да излезем от теорията и да обследваме и приложим най-доброто решение. Има много примери на оранжерии, които са били отоплявани с термални води и които във времето са преустановили дейност, поради намаляващ дебит на източника.

Дали не биха били по-полезни водите, ако се ползваха за лечение и профилактика, особено в случаите на води с лечебни минерални свойства?

Как е възможно да се сравняват българските термални води с тези по анадолския разлом или тези в Исландия?

Кой ще понесе отговорността за този скъп експеримент на стойност 343 милиона лева?”

Това бяха част от зададените по темата въпроси. Отговори ще получим във времето, заедно с поредния скъпо струващ ни урок.

от фейсбук профила на Росица Кирова, депутат

Similar Posts