Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 година, ето с какъв дефицит
| | | |

Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 година, ето с какъв дефицит