Зам. министърът на отбраната отговори има ли заплаха за страната ни: НАТО ще отговори съкрушително, ако….
| | | |

Зам. министърът на отбраната отговори има ли заплаха за страната ни: НАТО ще отговори съкрушително, ако….