Процесът на африканизация се е задълбочил в максимална степен. И побоищата в Парламента са само най-повърхностен белег
| | | |

Процесът на африканизация се е задълбочил в максимална степен. И побоищата в Парламента са само най-повърхностен белег