Ако го оставим този да пребивава още малко в политиката, скоро ще получим един “демократичен” Сталин, който разстрелва враговете на демокрацията.
| | | | |

Ако го оставим този да пребивава още малко в политиката, скоро ще получим един “демократичен” Сталин, който разстрелва враговете на демокрацията.