Много неща могат да се правят, без да имаш потенциал за това. Да управляваш държава дори. С всички скандали, произлизащи от последното
| | | | |

Много неща могат да се правят, без да имаш потенциал за това. Да управляваш държава дори. С всички скандали, произлизащи от последното