| | |

Тежък удар: От 1 април някои заплати намаляват с 55 лева

Хората с високи заплати ще взимат с 55 лв. по-малко на месец заради повишаването на максималния осигурителен доход, ако работодателите не увеличат възнагражденията им. За фермерите и самоосигуряващите се пък нараства минималният осигурителен доход, а всички промени влизат в сила от 1 април, пише “Труд”.

Най-малка промяна има при самоосигуряващите се.

От началото на април минималният осигурителен доход за тях нараства от 650 лв. на 710 лв. Общият размер на осигуровките за тези хора, ако са избрали да плащат вноски и за фонд “Общо заболяване и майчинство”, е 31,3%. Вдигането на минималния осигурителен доход ще доведе до повишаване на месечните им вноски за осигуровки с 18,78 лв. и от 203,45 лв. те ще станат 222,23 лв.

Тъй като до края на годината остават девет месеца, през които ще плащат по-високи осигуровки, за цялата 2022 г. ще трябва да дадат 169 лв. повече на хазната. След изтичане на годината самоосигуряващите се трябва да подадат данъчна декларация, и ако имат по-високи доходи от минималния праг, да платят осигуровки върху реално изкараните пари.

За регистрираните земеделски производители минималният осигурителен доход нараства от 420 лв. на 710 лв. Това означава, че месечните им вноски за социално и здравно осигуряване ще нараснат с 90,77 лв., ако са осигурени и за “Общо заболяване и майчинство”. А до края на годината ще трябва да платят на държавната хазна 816,93 лв. допълнително.

От 1 април максималният осигурителен доход нараства от 3000 лв. на 3400 лв. Обшият размер на осигуровките за работещите на заплата при условията на трета категория труд остава без промяна в размер на 32,3%. От тях за родените след края на 1959 г. 14,8% са за фонд “Пенсии”, 5% са за универсален пенсионен фонд, 3,5% са за “Общо заболяване и майчинство”, 1% за фонд “Безработица”, а 8 на сто е здравната вноска. След като бъдат платени всички осигуровки има и данък върху доходите от 10 на сто.

За заплата от 3400 лв. само осигуровките досега са в размер на 969 лв. на месец. А от 1 април ще нараснах със 129,20 лв. до 1098,20 лв. на месец. В резултат за високите заплати над 3400 лв. само за месеците до края на годината ще трябва да бъдат платени 1162,80 лв. повече за осигуровки спрямо миналата година, показват изчисления.

Но част от плащаните осигуровки за хората на заплата са за сметка на работодателите, а част от осигуровките се удържат от заплатата и са за сметка на осигурения. Общият размер на вноските за сметка на работниците и служителите е 13,78%, а за сметка на работодателя – 18,52%, показват данни на НАП. В резултат от увеличението на максималния осигурителен доход месечните вноски за сметка на работника със заплата над 3 400 лв. ще нараснат с 55,12 лв., а работодателят ще трябва да дава допълнително 74,08 лв. на месец за осигуровки.

Фирмите, които искат да запазят заплатите на високоплатените си служителите непроменени, от 1 април ще трябва да вдигнат възнагражденията им и да поемат изцяло повишението на осигуровките. В противен случай хората им в края на месеца ще вземат 55 лв. по-малко.

Няма нужда от нова декларация в НАП

Автоматично сумата става 710 лв.

Самоосигуряващите си, които еднократно са подали декларация образец №1, няма нужда да подават нов формуляр.

Самоосигуряващите се граждани, които по свое желание са подали еднократно декларация образец №1 “Данни за осигуреното лице” за цялата календарна 2022 г., няма нужда да подават нова декларация след 1 април, когато минималният осигурителен доход ще бъде увеличен от 650 лв. на 710 лв. Това обясниха от НАП по повод вдигането на осигурителните прагове.

По принцип декларация образец №1 се подава от самоосигуряващите се граждани всеки месец. Но самоосигуряващите се по свое желание могат да подадат еднократно декларацията за всяка календарна година, ако са избрали да се осигуряват само във фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. В този случай при попълване на декларацията в т. “12. Вид осигурен‘ се вписва код 22. Декларацията се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, ако осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.

Ако самосигуряващ се гражданин е подал декларацията образец №1 еднократно за 2022 г. и е посочил доход под 710 лв., на който ще се осигурява, от 1 април в информационната система на НАП автоматично ще бъде написано 710 лв. Така гражданинът трябва да внася осигуровки върху 710 лв., но не е нужно да подава нова декларация.

За родители, дарители и млади семейства с ипотека

Пускате формуляр за данъчните облекчения

Не се признават суми за болен човек

Родителите може да ползват данъчното облекчение за деца като подадат годишна декларация за дохо­дите си.

Годишна данъчна декларация за доходите от 2021 г. трябва да подадат хората, които имат облагаеми доходи извън заплатата, както и тези, които искат да ползват някакво данъчно облекчение, но не са го направили чрез работодателите си.

Например облекчение има за млади семейства с ипотечен креди, при които поне един от съпрузите е бил под 35 години в момента на взимане на заема. Тези семейства могат да намалят облагаемия си доход с разходите за лихви за първите 100 хил. лв. от кредита.

Родителите, които не са ползвали облекчението за деца чрез работодателя си, могат да го ползват с подаване на годишна данъчна декларация.

Облекчение има и за хората, които са направили дарения през миналата година. То е в размер до 5% от облагаемия доход, но дарението трябва да е направено за лечебни заведения, организации на хора с увреждания, детски градини и др. организации, посочени в закона. Ако сте дарили пари на конкретен човек, например за скъпо лечение, не ползвате данъчно облекчение.

Similar Posts