| | | |

МВР на Рашков се хвали с обвинения срещу Ангелов и Кирил Ананиев, професорът отговаря: Това е клевета

МВР на Бойко Рашков обяви днес, че според тяхно разследване има извършено престъпление от страна на двама бивши министри на здравеопазването. Посоченият период от когато в здравното министерство са били проф. Костадин Ангелов и Кирил Ананиев. В съобщението на МВР се посочва още, че разследване ще има и срещу шефът на държавната компания за детска болница Иван Алексиев.

От прокуратурата преди дни обявиха, че тече досъдебно производство, но не разкриха детайли, които обаче МВР на Рашков обявява днес. Според тях е констатирано, че от устройствена гледна точка довършване на заварения незавършен строеж на Национален институт по педиатрия, какъвто е бил замисълът на проекта, е недопустимо.

Според подчинените на Рашков провели разследването има противоречие с действащите общ и подробен устройствен план, а от друга – поради противоречие с нормите за безопасност и замяна на възложител по вече проведена обществена поръчка с избран изпълнител, което те определят като прецедент.

„Първоначално поръчката за изграждане на детска болница е възложена от Министерството на здравеопазването, след това е създадена държавна компания с капитал от 100 000 000 лв. и МЗ прехвърля на нея изпълнението на проекта. През октомври 2020 е подписано споразумение с изпълнителя, според което новата компания замества министерството и поема всичките му задължения по договора“, пишат още от МВР в съобщението си.

Проф. Костадин Ангелов реагира, като заяви че разпространеното от МВР „за извършени длъжностни престъпления“ по същество представлява преднамерено разпространение на невярна информация.

„Преценката на този въпрос първо е от компетентността на Прокуратурата, а не на МВР. Авансовото плащане, за което става дума в съобщението на МВР, не е наредено от Министерството на здравеопазването или от Министъра на здравеопазването, а от държавното акционерно дружество – възложител на обществената поръчка за изграждането на детската болница“, написа проф. Ангелов.

Той допълва, че още че няма нищо общо с решението за откриване на процедурата за обществената поръчка, нито с решението за създаването на държавното акционерно дружество, встъпило в правата на възложителя по поръчката, нито с управлението и мениджмънта на последното.

„Ето защо, разпространените днес твърдения от страна на МВР, спрямо мен, представляват по същество безпочвени клевети“, заяви проф. Ангелов

Similar Posts