| | | |

Съдията от СГП си направил отвод заради Цветан Цветанов

Отвод си е направил съдия Тони Гетов, на когото на случаен принцип са били разпределени исканията за одобрение за претърсване и изземване „по неотложност“ от софийския градски съд. Мотивите на магистрата са за това, че през 2013 г. съдия Гетов е бил председател на съдебния състав, който е произнесъл осъдителна присъда срещу Цветан Цветанов, тогава заместник-председател на ГЕРБ.

„След произнасяне на присъдата, както Бойко Борисов, така и редица други ръководни дейци на ГЕРБ, твърдяха в медиите неистини, свързани персонално с мен и членовете на моето семейство“, пише съдия Гетов в мотивите си и посочва още разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от НПК, според която не може да се произнесе съдия, ако поради определени обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото.

Similar Posts