| | | |

Няма ли да се спрат? За по-малко от месец обявиха трети дълг с размер от 500 млн. лв.

За трети пореден път в рамките на по-малко от месец Министерството на финансите ще излезе на дълговия пазар у нас. След като в две емисии държавната хазна се финансира с по 500 млн. лв. до общо 1 млрд. лв. днес БНБ, която е агент по българския дълг обяви нова порция в същия размер.

Книжата ще са от нова емисия с матуритет от 10 години и половина. С трите емисии общо държавата вече ще е взела 1,5 млрд лв. дълг при лимит от 7.3 млрд. лв. до края на годината.

На последната емисия, на която беше преотворена 7,5 г. емисия за втори път лихвата по нея се увеличи с 2,7 спрямо дебюта и в края на миналата година до 1,33%

Лихвеният процент, който е заложен е 1,5%.

Similar Posts