| | | |

Председателят на МГЕРБ-Враца извади страшни данни и нахока правителството

Председателят на МГЕРБ – Враца Мартин Харизанов написа критичен коментар по повод решение на Министерски съвет за студентските общежития. Ето какво се казва в поста му в социалните мрежи:

В чл.8, ал.1 от ПМС 408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. е определена субсидия за 1 леглоден в студентски общежития в размер на 1,30 лв.

В чл.8, ал.1 от ПМС 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. е определена субсидия от 01.04.2022 г. за 1 леглоден в студентски общежития в размер на 1,40 лв.

Цена на електроенергия през 2021 г. зимни месеци- януари- 0,23 с ДДС за 1 кВтч. и м. февруари- 0,22 с ДДС за 1 кВтч.
Цена на електроенергия през 2022 г. зимни месеци- януари – 0,44 лв. с ДДС за 1 кВтч и м. февруари – 0,39 лв. с ДДС за 1 кВтч.

Цена на природен газ през 2021 г. зимни месеци- януари- 66,64 лв. с ДДС за 1 Mwh и м.февруари – 70,79 лв. с ДДС за 1 Mwh.
Цена на природен газ през 2022 г. зимни месеци- януари- 198,48 лв. с ДДС за 1 Mwh и м.февруари – 170,25 лв. с ДДС за 1 Mwh.

С оглед на геополитическата обстановка в Европа и света и напълно съпричастни с трагедията на един народ, с решение на Министерски съвет всички украински граждани със статут у нас вече ще могат да получават по 40 лв. на ден, които няма да отиват директно в хората, а в собственици на къщи за гости, хотели или други места за настаняване.

В същото време в Република България без да има военни действия, но с постоянно повишаващи цени на абсолютно всички стоки и услуги от първа необходимост, Министерски съвет взима решение за подпомагане на общежитията към университетите в страната с увеличение в размер на 10 стотинки за 1 ден за български граждани, живеещи и обучаващи се на територията на Република България.

Смятаме ли, че същото увеличение е адекватно на фона на разразилата се инфлационна ситуация и дали същото е достатъчно да подпомогне общежитията, респективно българските студенти по време на тяхното обучение във висшите учебни заведения?

И това увеличение от 10 стотинки на ден дава ли възможност тези общежития да съществуват нормално или са оставени на милостта на управляващия орган на университетите?

Не е ли време държавата да влезе в ролята на майка, а не на мащеха за бъдещите поколения на Република България?!

от фейсбук профила на Мартин Харизанов

снимка КНСБ

Similar Posts