| | | |

Радо Гела размаха метлата и освободи спортни шефове. Назначи нов съвет на директорите на “Академика 2011” ЕАД

Министърът на младежта и спорта Радостин Василев издаде заповед, с която освобождава целия състав на Съвета на директорите на търговското дружество “Академика 2011” ЕАД. До момента в него влизаха председателят Анелия Нунева и членовете Петър Петров и Елиана Шипковенска

Ето какво написа в социалната мрежа

Здравейте, приятели!

Издадох заповед, с която освобождавам целия състав на Съвета на директорите на търговското дружество „Академика 2011” ЕАД. До момента в него влизаха председателят Анелия Нунева и членовете Петър Петров и Елиана Шипковенска.

Новите членове на Съвета на директорите са:

Лазар Пърличков – магистър по „Финанси“ и бакалавър-инженер от Лесотехническия университет гр. София. Притежава дългогодишен опит във финансовия сектор. Владее английски език.

Александър Скобелев – юрист. Магистър по „Право на Европейския съюз” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Притежава богат юридически стаж. Специализира в областите съдебно изпълнение, сделки с недвижими имоти и обществени поръчки. Има богат опит в секторите „Информационни технологии” и „Туризъм”. Владее английски, испански и руски език.

Любомир Върбев – завършил „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Има богат опит в областта на облигационното, вещното и административното право. Завършил е практическо обучение за електронно управление на обществени поръчки. Владее английски и немски език.

Уверен съм, че новото ръководство на „Академика 2011” ЕАД ще работи изцяло за подобряване на финансовото и материалното състояние на дружеството с цел осигуряване на възможно най-добри условия в обектите, които стопанисва – „Арена Бургас”, „Асикс Арена”, спортен комплекс „Академика 4 км”, Зимен дворец на спорта, стадион „Академик” и гребната база „Панчарево”.

Радостин Василев снимка Фейсбук

Similar Posts