| | | |

След провала: Обявиха нов аукцион за 500 мил. лева под формата на ДЦК

Българската народна банка обяви днес нов аукцион за 500 млн. лв. под формата ДЦК.

Това се случва часове след като се разбра, че днешното наддаване за емисия ДЦК с матуритет от 10,5% не е била пласирана успешно.

Новият аукцион ще бъде на познатата емисия от ноември 2021 г., която вече бе отваряна два пъти. Последният път само преди около месец. На нея бе постигната доходност от 0,55% или 4.2 пъти над тази при първоначалното предлагане.

Similar Posts