Андролова: Проектът ПП се роди в измама.  Киро трябваше да се усмихва като щастливо американско уж юпи, а Асен да играе ролята на гениален финансист
| | | | |

Андролова: Проектът ПП се роди в измама. Киро трябваше да се усмихва като щастливо американско уж юпи, а Асен да играе ролята на гениален финансист