Тагарев зове от САЩ за „проследяване“ на медии и социални мрежи за руска пропаганда, учебниците да се изчистят неверните факти, които пораждат признателност към Русия…
| | | |

Тагарев зове от САЩ за „проследяване“ на медии и социални мрежи за руска пропаганда, учебниците да се изчистят неверните факти, които пораждат признателност към Русия…