| | | |

Иван Гешев даде на Конституционния съд намаления бюджет на прокуратурата

Главният прокурор Иван Гешев изпрати искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., съобщиха от прокуратурата на официалната си фейсбук страница.

От прокуратурата посочват още, че значителното намаляване на средствата в бюджета на прокуратурата и като цяло – в бюджета на съдебната власт, ще засегне ефективното упражняване на нейните функции.

“Недопустимо е по този начин косвено да се цели въздействие спрямо независимостта на органи на съдебната власт и постигане от страна на законодателната власт на цели, различни от конституционно установените, с неясни мотиви за реформи и преструктуриране”, се казва още в съобщението.

В края на февруари Народното събрание гласува бюджета на съдебната власт за 2022 г., в който средствата за прокуратурата бяха намалени с около 20 млн. лв. Висшият съдебен съвет също изрази становище срещу намаляването на бюджета.

Similar Posts