| |

Потвърдено: Децата в болницата в Сливен са връзвани

От Държавна агенция закрила на детето публикуваха резултати от направената проверка в МБАЛ “Д-р Иван Селимински” в Сливен. При проверката е установено, че при лечение на деца без придружител се използва връзването на крайниците на децата в разрез с правилата на лечебното заведение.

Не е установена причина, поради която деца под 7 години са настанявани в болница без придружители. А персоналът казва, че връзването на деца не е необичайна практика в страната, дори когато не се извършват венозни вливания.

А за отстраняването на противоречивите практики е дадено на изпълнителния директор на болницата задължително предписание, придружено с методически указания за изпълнението му.

Директорът на Национална мрежа за децата Мария Брестничка публикува решението на Държавна агенция за закрила на детето за вързаните бебета в сливенската болница, но поставя под съмнение дали ще има решение на проблема.

Ето заключенията от проверката на Държавната агенция за закрила на детето.

“При лечението на непридружени деца в Отделение по детски болести се използва метода на имобилизиране в разрез с разписаните за лечебното заведение правила.”

“Прилагано е нехуманно имобилизиране на деца”.

“Констатирано е, че периодите, в които крайниците на децата са свободни, са по-скоро изключение и се касае за едно почти перманентно фиксиране.”

“Не е установена писмена информация поради какви причини деца на възраст под 7 години са били настанени за лечение в болничното заведение без придружител.”

“Персоналът сочи, че практиката да връзват деца с постоянен венозен източник, дори в периоди, в които не се извършват вливания, се прилага и в други лечебни заведения в страната.”

Similar Posts