| | |

Кабинетът одобри увеличението на минималната работна заплата. Ето с колко от коя дата

Минималната работна заплата ще стане 710 лв. от 1 април 2022 г., реши правителството. Размерът ѝ ще се повиши с 9,2% спрямо сегашната ѝ стойност. При определянето на новия ѝ размер са отчетени реалните параметри на макроикономическата среда и възможностите на държавния бюджет, се казва в решението на МС.

Предлаганият нов размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите, смята правителството. Ръстът на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда, ще увеличи мотивацията на работната сила и ще намали нелоялната конкуренция.

От 1 април 2022 г. минималната работна часова заплата ще бъде 4,29 лв.

Similar Posts