| | |

Спецсъдиите към Петков и правителството му: Временно управляващите да съблюдават разделението на властите

Съдиите от спецсъдълищата излязоха с позиция по повод гласуването и искането от страна на Кирил Петков и правителството му да закрие спецправосъдието в България.

Ето какво написаха магистратите:

По повод анонсирания от премиера Кирил Петков „успех“ в управлението, изразяващ се в закриване на „порочните“ специализирани съдилища, заявяваме следното:

Ние, несменяемите според Конституцията на Република България магистрати от тези съдилища, които предстои до изпълнението на обещанията за закриването им да продължаваме да правораздаваме и да го правим до окончателното приключване на всички дела, с дължимите по закон обективност, безпристрастност и отговорност, настояваме лицата, които заемат временно управленски постове в държавата, да съблюдават стриктно принципа за разделение на властите, като имат предвид, че:

Единствен, който разполага с правомощия да окачествява действията ни като законосъобразни или порочни е Върховният касационен съд;

Настройването на институциите в държавата една срещу друга и на гражданите срещу институциите минира всяка възможност за положително развитие;

Без да се изпълват със стойност заеманите постове, отчитаните резултати винаги се разминават с реалността

Similar Posts