| | |

Върховна касационна прокуратура излезе с информация за списъка, предоставен от Николай Бареков

Във Върховна касационна прокуратура (ВКП) са получени изисканите материали от МВР, ДАНС, КПКОНПИ и НАП във връзка с извършванa проверка по реда на чл. 145 от ЗСВ относно предоставена от Николай Бареков информация, касаеща 24 лица, за евентуално извършени престъпления от общ характер по смисъла на Наказателния кодекс, съобщиха от прокуратурата.

След анализ на всички материали, получени от органите на изпълнителната власт, е установено, че за 12 от общо 24 лица е подадена информация за извършвани действия в изпълнение на дадени указания от прокурори по повод проверки и наблюдавани досъдебни производства.

Относно 3 от всички 24 лица МВР, ДАНС, КПКОНПИ и НАП са изпратили материали, касаещи същите лица, които ще бъдат изпратени на съответната прокуратура по компетентност.

По отношение на 9 лица институциите не са предоставили каквито и да било данни за евентуално извършени от тях престъпни деяния и нарушения. Въпреки това предоставените от Николай Бареков материали и сведения, касаещи лицата, ще бъдат изпратени на компетентните прокуратури за проверки налице ли са данни за извършени престъпения.

За резултатите от проверката българската общественост ще бъде своевременно информирана.

Similar Posts