| | | | |

Жесток удар за Гошо “Умното”: ВАС остави без разглеждане жалбата на „Боец“ за отстраняване на Гешев

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила определението от месец февруари, с което беше оставена без разглеждане жалбата на Сдружение гражданско движение “Боец-България обединена с една цел” срещу решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т.1 от протокол №14/ 22.07.2021 г. Върховните магистрати приемат, че решението на тричленния състав е правилно и затова трябва да бъде оставено в сила.

Производството пред Пленума на Висшия съдебен съвет е инициирано от министъра на правосъдието с предложение от 16.07.2021 г. за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор на Република България.

С решение №1 от 8.02.2022 г. по конституционно дело №17/2021 г. Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 130в от Конституцията включва и възможността министърът на правосъдието да прави предложения до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията.

Субекти в административното производство пред Пленума на ВСС са министърът на правосъдието, който е направил предложението, Пленумът на ВСС, в чиято компетентност е да разгледа предложението и главният прокурор на Република България Иван Гешев, в качеството му на заинтересовано лице.

Предметът на административното производство предопределя надлежните страни, а с това и принадлежността на правото на жалба до съда. Затова процесуалната легитимация на страните е условие, за да съществува право на жалба в полза на определено лице.

Петчленният състав на ВАС приема, че след като Сдружение Гражданско движение “Боец-България обединена с една цел” не е страна в административното производство, няма право и на жалба до съда, тъй като няма активна легитимация

снимка Фейсбук

Similar Posts