| | |

Ето какво се случи с Беларус заради съучастието на Минск във войната на Русия срещу Украйна

Съветът на Европа реши да спре правата на Беларус да участва като наблюдател или в каквото и да е друго качество в заседанията и дейностите на Комитета на министрите, Конгреса на местните и регионалните власти или във всички техни спомагателни органи. Това се казва в съобщение, публикувано на сайта на институцията.

Освен това Минск вече няма да има представителство в Европейската фармакопейна комисия и в Разширеното споразумение за спорта (EPAS).

Временно е спряно правото на Беларус да участва като асоцииран член в работата на Европейската комисия за демокрация чрез право и в Групата на страните за борба с корупцията (GRECO). Същевременно Беларус ще може да участва в пленарните заседания на GRECO, когато се разглеждат доклади за самата Беларус.

Мерките се предприемат заради съучастието на Минск във войната на Русия срещу Украйна.

Similar Posts