| | |

Затворете България! Рашков и Петков са хора с тежки психични заболявания

БЪЛГАРИЯ Е ПРЕВЪРНАТА В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЧНО БОЛНИ… ЗАТВОРЕТЕ Я…

От всички действия на Кирил Петков и Бойко Рашков през последните няколко дена става ясно, че това са хора не с психически отклонения, това са хора с тежки психични заболявания.

Не е ли време да бъдат въдворени на принудително лечение в съответните болници за душевно болни… Ако те не бъдат вкарани там само показва, че цялата нация е с дълбоки психични отклонения, щом позволява да бъде водена от тежко болни…

Имам усещането, че България се е превърнала в отделение за психично болни и трябва да бъде пазена най-внимателно с оглед неразпространение на болестта. (Психичните заболявания са най-прилепчивите и за това можем да съдим по движението на нациите след хора с психични заболявания като Хитлер, например…)

от фейсбук профила на Христо Стоянов

Similar Posts