| | | |

Иван Гешев покани на публичен дебат Надежда Йорданова и Христо Иванов

Главният прокурор Иван Гешев изпрати покана до министъра на правосъдието Надежда Йорданова и до председателя на парламентарната група на “Демократична България” Христо Иванов за дебат по промените в Закона за съдебната власт. Това съобщават от прокуратурата.

“В писмото се потвърждава, че Прокуратурата на Република България изцяло подкрепя идеята за необходимост от съдебна реформа с цел оптимизиране на наказателния процес и гарантиране върховенството на закона, но „за съжаление съкратените срокове на общественото обсъждане не позволиха да се развие желаният от магистратите дебат”, пишат оттам.
Иван Гешев посочва, че провеждането на професионален диалог пред медиите в широк формат по важен за обществото въпрос, какъвто е закриването на специализираното правосъдие, винаги е от значение за вземането на най-полезното решение.

“Предвид общите ни приоритети за откритост, прозрачност и отчетност, споделям убеждението, че провеждането на публичен дебат би предоставил на българските граждани възможността да се запознаят, както с Вашите, така и с моите юридически аргументи не само по посочената тема, но и по отношение на теми, касаещи начините за постигане на високо чувство на справедливост българските граждани“, отбелязва в поканата си главният прокурор.
Прокуратурата на Република България потвърждава намеренията си за ефективно и ползотворно сътрудничество в духа на общата цел за гарантиране правата на гражданите и осигуряването на справедливо правосъдие.

Similar Posts